Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động
TƯ VẤN HỆ THỐNG NƯỚC THẢI, DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

TƯ VẤN HỆ THỐNG NƯỚC THẢI, DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

Tư vấn, thiết kế, xây dựng, lắp đặt và vận hành các hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn…
THU GOM,VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ VÀ TIÊU HỦY CHẤT THẢI

THU GOM,VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ VÀ TIÊU HỦY CHẤT THẢI

Công ty thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, lưu trữ, xử lý và tiêu hủy tất cả chất thải nguy hại phát sinh của tất cả các ngành sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng và sinh hoạt …
THU MUA, TRAO ĐỔI VÀ TÁI CHẾ PHẾ LIỆU CÁC LOẠI

THU MUA, TRAO ĐỔI VÀ TÁI CHẾ PHẾ LIỆU CÁC LOẠI

Tái chế là phương pháp xử lý hiệu quả và thân thiện môi trường. Do đó Công Ty không ngừng nghiên cứu để đưa ra những phương án xử lý tái chế thu hồi triệt để các chất thải còn khả năng tái chế.
TIÊU HỦY HÀNG HÓA, NGUYÊN LIỆU MÁY MÓC

TIÊU HỦY HÀNG HÓA, NGUYÊN LIỆU MÁY MÓC

Tiêu hủy máy móc thiết bị Các máy móc, thiết bị của các doanh nghiệp hoặc cơ quan chức năng có nhu cầu sẽ được tiêu hủy để chúng không còn sử dụng được theo công năng thiết kế ban đầu.
MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH