môi trường trà vinh

môi trường trà vinh

môi trường trà vinh

TƯ VẤN HỆ THỐNG NƯỚC THẢI, DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi chuyên:

  • Lập dự án đầu tư.
  • Tư vấn, thiết kế, xây dựng, lắp đặt và vận hành các hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn…
  • Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký chủ nguồn thải, và nghiệm thu môi trường.
  • Báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH