Thông tin môi trường

Thông tin môi trường

Thông tin môi trường

Thông tin môi trường
10% của giá bán nước sạch là phí bảo vệ môi trường

10% của giá bán nước sạch là phí bảo vệ môi trường

Mức phí bảo vệ môi trường với nước thải sinh hoạt, áp dụng cho hộ gia đình, tiệm rửa xe, bệnh viện là 10% trên giá bán một m3 nước sạch.
Mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính
 Bị phạt đến 2 tỷ nếu vi phạm môi trường

Bị phạt đến 2 tỷ nếu vi phạm môi trường

Theo Nghị định 155/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vừa được Chính phủ ban hành, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm là 1 tỷ đồng, đối với tổ chức là 2 tỷ đồng.
Quy định về cấp phép xử lý chất thải nguy hại

Quy định về cấp phép xử lý chất thải nguy hại

Nghị định số 60 quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, quy định tổ chức, cá nhân đăng ký cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9
MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH