Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (2013 - 2016)

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (2013 - 2016)

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (2013 - 2016)

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (2013 - 2016)

Nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, MTX sẽ cung cấp hệ thống danh mục các văn bản quy phạm pháp luật xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ môi trường. Các văn bản sẽ được cập nhật mới thường xuyên. Kính mời quý độc giả theo dõi và tham khảo.

 

>> Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (2005 - 2012)

 
 SỐ/KÍ HIỆU

TRÍCH YẾU

BAN HÀNH

HIỆU LỰC

25/CT-TTg Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường
>>> Download
31/08/2016  
119/2016/NĐ-CP Nghị định số 119/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu
>>> Download
24/08/2016 10/10/2016
1463/QĐ-TTg Quyết định số 1463/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
>>> Download
22/07/2016 22/07/2016
589/QĐ-TTg Quyết định Số: 589/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn 2050
>>> Download
06/04/2016 06/04/2016
Số:03/2016/TT-BTNMT Ban hành Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
>>> Download
10/03/2016 01/05/2016
12/2016/NĐ-CP Nghị định số 12/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
>>> Download
19/02/2016 01/05/2016
01/2016/QĐ-TTg Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
>>> Download
    19/01/2016     05/03/2016
212/2015/TT-BTNMT
 

Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
>>> Download

 

31/12/2015
 

 

 

48/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư 48/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

>>> Download

16/12/2015 01/02/2016
 30/CT-TTg Chỉ thị tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.
>>> Download
 27/11/2015  
 35/2015/TT-BCT
    
 
Quy định về bảo vệ môi trường ngành công thương
>>> Download
 27/10/2015  10/12/2015
 1834/QĐ-TTg Quyết định số 1834/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
>>> Download
 28/10/2015   28/10/2015
 32/2015/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn
>>> Download
 08/10/2015  07/10/2015
 41/2015/TT-BTNMT Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
>>> Download
 09/09/2015  27/10/2015
 132/2015/TT-BTC Thông tư số 132/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam (BVMTVN)
>>> Download
 28/08/2015  01/01/2016
 32/2015/TT-BGTVT  Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
>>> Download
  24/07/2015  10/09/2015
 22/2015/TT-BTNMT Thông tư Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển
>>> Download
 28/05/2015  20/07/2015
 623/TTg-KTN Công văn số 623/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v thực hiện thí điểm DA áp dụng "Công nghệ sử dụng CTR sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng ở VN"
>>> Download
 05/05/2015  
 38/2015/NĐ-CP Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất thải và phế liệu
>>> Download
 24/04/2015  15/06/2015
 11/2015/TT-BTNMT Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
>>> Download
 31/03/2015  01/06/2015
 506/QĐ-BTNMT Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực nhà nước của Bộ Tài nguyên & Môi trường năm 2014
>>> Download
 05/03/2015  
 19/2015/NĐ-CP Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
>>> Download
 14/02/2015  01/04/2015
 18/2015/NĐ-CP Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
>>> Download
 14/02/2015 01/04/2015
 03/2015/NĐ-CP Nghị định quy định về xác định thiệt hại đới với môi trường
>>> Download
 06/01/2015  01/03/2015
55/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
>>> Download
31/12/2014  
 127/2014/NĐ-CP Nghị định số 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
>>> Download
 31/12/2014  15/02/2015
 73/2014/QĐ-TTg Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
>>> Download
 19/12/2014  05/02/2015
 1942/QĐ-TTg Quyết định số 1942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030
>>> Download
 29/10/2014  
 45/2014/TT-BGTVT Thông tư số 45/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
>>> Download
 03/10/2014  01/01/2015
 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT Thông tư liên tịch 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT ngày 24/9/2014 về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại từ 07 chỗ trở xuống
>>> Download
  24/09/2014   01/12/2014
 1696/QĐ-TTg Quyết định số 1696/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng
>>> Download
 23/09/2014  
 1569/QĐ-TTg Quyết định số 1569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt danh mục Dự án "Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Đức.
>>> Download
 04/09/2014  
 26/CT-TTg Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
>>> Download
 25/08/2014  
 1469/QĐ-TTg Quyết định số 1469/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
>>> Download
 22/08/2014  
 1435/QĐ-TTg
MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH