Văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên thiên nhiên

Văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên thiên nhiên

Văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên thiên nhiên

Văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên thiên nhiên

Nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, MTX sẽ cung cấp hệ thống danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Các văn bản sẽ được cập nhật mới thường xuyên.

 

>>> Tiếp tục cập nhật
 
 SỐ/KÍ HIỆU  

TRÍCH YẾU

BAN HÀNH

HIỆU LỰC

95/2015/NĐ-CP    Quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí
>>> Download
  16/10/2015 01/12/2015
  37/2015/TT-BTNMT   Thông tư Quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn
>>> Download
30/06/2015  20/08/2015 
 38/2015/TT-BTNMT   Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 38/2015/TT-BTNMT về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.
>>> Download
 30/06/2015 17/08/2015 
 17/2015/QĐ-TTg   Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ
>>> Download
 09/06/2015  
 54/2015/NĐ-CP   Nghị định số 54/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
>>> Download
 08/06/2015  01/08/2015
 43/2015/NĐ-CP   Nghị định số 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
>>> Download
 06/05/2015 01/07/2015
 40/2015/NĐ-CP   Nghị định số 40/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
>>> Download
 27/04/2015  20/06/2015
 1626/VPCP-QHQT   Công văn số 1626/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v gia hạn thời gian thực hiện Dự án do FAO tài trợ
>>> Download
 10/03/2015  
 23/TTg-KTN   Công văn số 23/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v cấp phép khai thác khoáng sản đá hoa trắng
>>> Download
 07/01/2015  
 116/2014/NĐ-CP   Nghị định số 116/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
>>> Download
 04/12/2014  18/01/2015
 1976/QĐ-TTg   Quyết định số 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
>>> Download
 30/10/2014  
 1893/QĐ-TTg   Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit đến năm 2020, có xét đến năm 2030
>>> Download
 20/10/2014  
 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC   Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Tài chính : Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
>>> Download
 09/09/2014  24/10/2014
 1643/TTg-KTN   Công văn số 1643/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v cấp phép khai thác đá hoa trắng
>>> Download
 03/09/2014  
 1539/QĐ-TTg   Quyết định số 1539/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt danh mục Dự án "Quy hoạch phát triển điện gió Việt Nam" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Đức.
>>> Download
 30/08/2014  
 1526/QĐ-TTg   Quyết định số 1526/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt danh mục Dự án do Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tài trợ
>>> Download
 28/08/2014  
 1131/QĐ-TTg   Quyết định số 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ
>>> Download
 09/07/2014  
 1037/TTg-KTN   Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc cấp phép thăm dò đá granit đối với 6 đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.
>>> Download
 08/07/2014  
 51/2014/NĐ-CP   Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
>>> Download
 21/05/2014  
 586/TTg-KTN   Cấp phép thăm dò, khai thác đá hoa trắng
>>> Download
 07/05/2014  
 645/QĐ-TTg   Phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
>>> Download
 06/05/2014  
 30/2014/QĐ-TTg   Quản lý, vận hành và khai thác vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam VNREDSat-1
>>> Download
 26/04/2014  15/06/2014
 829/QDD-BNN-TCLN   Đề án Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
>>> Download
 23/4/2014  
 539/QĐ-TTg   Phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo tồn hổ giai đoạn 2014 - 2022
>>> Download
 16/04/2014  
 1118/CT-BNN-TCTL   Tăng cường công tác quản lý, vận hành, khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn
>>> Download
 03/04/2014  
 459/QĐ-TTg   Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước
>>> Download
 02/04/2014  
 367/QĐ-TTg    Danh mục Dự án "Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2"
>>> Download
 12/03/2014  
 03/CT-TTg    Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành địa phương tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm
>>> Download
 20/02/2014  
 203/QĐ-TTg   Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường
>>> Download
 27/01/2014  
 02/CT-TTg   Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng mục đích khác
>>> Download
 24/01/2014  
 182/QĐ-TTg   Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014 - 2020
>>> Download
 23/01/3014  
 45/QĐ-TTg   Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH